Close

To czas obudzenia w sobie Wewnętrznej Mądrości.
To głębokie spotkanie z prawdą Twojego serca.
To czas odrzucenia ograniczających memów i przekonań.
To moment wyzwolenia się od ciążących umów i przysiąg.

To czas wolności i rozwoju.

Spotkanie z prawdą Twojego Serca
sesja energetyczna wzmocniona 
mocą księżyca w nowiu
18 grudnia

Nów Księżyca jest to „nowy” księżyc.
Początek nowego cyklu.
Nowa karta.
Możesz ją zapisać dowolnie, jak tylko zapragniesz.
Jest to idealny czas na „zasianie” – naszych marzeń, planów, na wyznaczanie celów. Jednym słowem na manifestację.
Czas Nowiu jest idealnym początkiem wszystkiego.
Zastanów się:
Jaki chcesz być?
Jakiego życia pragniesz doświadczać?

O czym marzysz? 

Dokąd zmierzasz? 

To wszystko, co "zasiejesz" w czasie Nowiu czy to pisząc, afirmując, wizualizując, dwupunktując zasilisz silną energią kreacji.

Nów to również czas wyrażania wdzięczności oraz oczyszczania.