Podziel się informacją z przyjaciółmi!

Aby rozwiązać problem, musisz na niego spojrzeć z różnych stron.
Jak stwierdził kiedyś Albert Einstein „Żadnego problemu nie da się rozwiązać na tym poziomie świadomości, który go stworzył.” Aby więc znaleźć wyjście z trudnej sytuacji, musisz się wobec niej zdystansować i dokładnie jej przyjrzeć.

Uważność daje nam do dyspozycji jedno z najpotężniejszych narzędzi pomagających w rozwiązywaniu problemów: poszerzoną świadomość.
Kiedy poszerzasz swoją świadomość, jesteś w stanie zrobić krok w tył i spojrzeć na całą sytuację bez uprzedzeń.
Weźmy na przykład osobę, która jest przekonana, że ludzie na ogół są niemili.
Gdy uda jej się nabrać dystansu i uświadomić sobie, że spotyka na swojej drodze zarówno osoby życzliwe, jak i nieżyczliwe, być może nie przyjmie postawy defensywnej. Zacznie wtedy wywoływać w napotkanych osobach bardziej przyjazne reakcje, przez co przestanie tak bardzo wierzyć w słuszność swojego nastawienia.

Tego rodzaju poszerzoną świadomość określa się mianem „trybu obserwacji”.
Inne nazwy to: świadoma uwaga, spokojna uwaga, metapoznawanie i świadomość sytuacyjna.

To właśnie umiejętność używania trybu bezstronnej obserwacji i zastanawiania się nad różnymi rzeczami odróżnia nas od robotów i zwierząt.
W przeciwieństwie do nich, możemy bowiem spojrzeć na swoje myśli i działania, wykroczyć ponad kierujące nami w danym momencie programy i zmienić nasze zachowanie.
Nie zlewasz się wtedy ze swoimi doświadczeniami, dzięki czemu jesteś w stanie kontrolować swoje przeznaczenie i kreować rzeczywistość.

Wszystkich wielkich myślicieli łączyła jedna rzecz: każdy z nich wykroczył poza swoje myśli i obserwował je z dystansu.
Jest to najskuteczniejsza metoda radzenia sobie z trudnościami.
To właśnie o to chodziło wielkim mistykom i przywódcom duchowym, kiedy mówili ludziom, by się przebudzili i zobaczyliswoją wyższą jaźń.

Uważne obserwowanie daje Tobie wolność decydowania, czyli możliwość wyboru.
Kiedy nabierasz dystansu i podchodzisz do problemu z poszerzoną świadomością, możesz się czegoś o nim dowiedzieć i znaleźć rozwiązanie.
Przestaje się on wtedy znajdować poza zasięgiem Twojego wzroku i poza Twoją kontrolą.

Misja Duszy – najważniejsze pytania, cz. 1

Przy odkrywaniu swojej misji Duszy bardzo często pojawiają się pytania, dlatego w najbliższym czasie postaram się odpowiedzieć na te, które powtarzają się najczęściej:1. Czy Dusza ma wiek? Czy można określić ile Dusza ma lat?Według mojej wiedzy Dusza jest...

Dar Duszy, Robert Schwartz

Dar Duszy, to niezwykły przewodnik, dzięki któremu oczyścisz i uzdrowisz swój umysł i ciało. Samo czytanie pozwala otworzyć się na wewnętrzne doświadczanie tego, kim Jesteś, tutaj na Ziemi. Osobiście przeżyłam niesamowite doświadczenia zgłębiając tę...

Jak skutecznie uwolnić się od błędnych przekonań?

Po pierwsze: Rozbrój z emocji stary wzorzec. Każde przekonanie jest naładowane emocjonalnie, a ładunek emocji powoduje, że dajemy uwagę danej myśli. MYŚL + EMOCJA/UCZUCIE = PRZEKONANIE Podświadomość przyjmuje, że jest to dla Ciebie coś ważnego, stąd...

Karma to nie kara

Większość z nas bardzo błędnie interpretuje pojęcie karmy, jako kary za popełnione niegdyś winy. Już samo stwierdzenie "karma Ciebie dopadnie" bądź "Jesteś w związku karmicznym" wielu osobom spędza sen z powiek. Tymczasem karmę można porównać do równowagi....

Błędna definicja miłości

Nasza podświadomość to potężny zbiór zapisanych przekonań, wzorców, programów i schematów. Każdy z nas ma swój indywidualny kod, według którego są one rejestrowane w umyśle. Jakby tego było mało, każda emocja w połączeniu ze słowami posiada dodatkowo swój...

Czy Twoja podświadomość zna prawidłowe definicje tych pojęć?

Coraz częściej trafiają do mnie osoby, które pracując z przekonaniami nie dostrzegają zmian. Mówią, że uwolniły się od negatywnych wzorców i programów z przeszłości, wybaczyły, patrzą inaczej na siebie i na życie, biorą odpowiedzialność za to, co się dzieje; a i tak...

Źródła przekonań

Dzisiaj chciałabym przyjrzeć się źródłom przekonań. Często dostaję od Was pytania: Jak dotrzeć do zakotwiczonego wzorca? Jak namierzyć przekonanie? I najważniejsze: Skąd się to wszystko bierze w podświadomości? Moja odpowiedź jest następująca:) Przychodzimy na ten...
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Share This

Dołącz

Share this post with your friends!

Bezpłatny KURS dla Ciebie