fbpx

Boska Matryca – Gregg Braden

 

boska-matryca“Boska Matryca” Gregga Bradena jest obowiązkową lekturą dla osób, które pragną poznać zasady działania metod kwantowych od strony naukowej.
Autor opisuje w niej doświadczenia, jakie przeprowadzili naukowcy i udowodnili “niemożliwe”.

Dla mnie “Boska Matryca” jest doskonałą książką, wyjaśniającą działanie Dwupunktu, Mocy Pola Serca oraz ważności Roli Obserwatora.

“Część Pierwsza, Odkrywanie Boskiej Matrycy:
Tajemnica, która łączy wszystko, bada wciąż istniejące ludzkie poczucie, iż jesteśmy zjednoczeni poprzez pole energii, które wszystko łączy.
W Rozdziale opisuję pojedyncze doświadczenie które cofnęło naukowców na ponad 100 lat w poszukiwaniach jednolitego pola.
To w tej sekcji dzielę się również XX-wiecznymi badaniami, które doprowadziły do postępów w fizyce kwantowej, zmuszając naukowców do powtórzenia oryginalnego eksperymentu, który mówił, iż wszystko jest oddzielone.
Zawierają się tu trzy reprezentatywne doświadczenia, pokazujące ostatnie naukowe dokumentacje uprzednio nierozpoznanego pola energii.
Te odkrycia demonstrują w skrócie, że

1. Ludzkie DNA ma bezpośredni wpływ na substancję, z której nasz świat jest zrobiony.
2. Ludzka emocja ma bezpośredni wpływ na DNA, które ma wpływ na substancję, z której nasz świat jest zrobiony.
3. Relacja między emocjami a DNA przekracza granice czasu i przestrzeni. Niezależnie od odległości efekty są takie same.

Na końcu Części Pierwszej może zaistnieć mała wątpliwość co do istnienia Matrycy.
Czy opisujemy ją z duchowej, czy naukowej perspektywy, jest oczywiste, iż coś tam jest – pole energii łączące wszystko, co robimy, podobnie jak wszystko, czym jesteśmy i czego doświadczamy.
A wiec logiczne pytania to:
„Co uczynimy z tą informacją?”
i „Jak używamy Boskiej Matrycy w naszym życiu?”.

Część Druga, Pomost pomiędzy wyobraźnią a rzeczywistością:
Jak działa Boska Matryca, bada, co oznacza życie we wszechświecie, gdzie nie dość, iż wszystko jest połączone alokalnie, jest również połączone holograficznie.
Subtelna moc tych trzech reguł jest, być może, jednym z największych odkryć fizyki XX wieku – i pozostaje jednocześnie prawdopodobnie najmniej zrozumiana i najbardziej zlekceważona.
Część druga jest w zamierzony sposób nietechniczna i pomyślana tak, aby być użytecznym przewodnikiem po tajemnicy doświadczeń, które dzielimy wszyscy, choć rzadko rozpoznajemy ich pełne dla nas przesłanie.

Kiedy patrzymy na nasze życie z punktu widzenia, w którym wszystko jest wszędzie w każdej chwili, implikacje są tak rozlegle, iż dla wielu trudne do uchwycenia.
Właśnie z powodu naszego uniwersalnego połączenia posiadamy moc wspierania innych, dzielenia i uczestniczenia w radościach życia i jego tragediach wszędzie, w każdej chwili.
Jaki użytek czynimy z takiej mocy?

Odpowiedź zaczyna się wraz z naszym zrozumieniem, iż nie istnieje naprawdę „tu” i „tam” czy też „wtedy” i „teraz”.
Z perspektywy życia jako uniwersalnie połączonego hologramu, tutaj jest już tam, a potem zawsze jest teraz.
Starożytne tradycje duchowe przypominaj ą nam, iż w każdym momencie każdego dnia dokonujemy wyborów afirmujących lub negujących nasze życie.
W każdej sekundzie wybieramy odżywianie się w sposób wspierający lub niszczący nasze życie; wykonywanie głębokich i afirmujących życie oddechów lub płytkich, negujących życie; a także myślenie i mówienie o innych ludziach w sposób honorujący ich lub uwłaczający im.

Poprzez moc naszej wszechobecnej, holograficznej świadomości, każdy z tych, zdawałoby się, niewiele znaczących wyborów ma konsekwencje, które rozciągają się poza miejsca i chwile naszego życia.
Nasze indywidualne wybory łączą się, stając się naszą kolektywną rzeczywistością – tym, co czyni te odkrycia zarówno ekscytującymi, jak i niepokojącymi.
Poprzez zrozumienie tego widzimy:

# Dlaczego nasze dobre życzenia, myśli i modlitwy znajdują się już w miejscu swego przeznaczenia.
# Że nie jesteśmy ograniczeni przez nasze ciało i „prawa” fizyki.
# W jaki sposób wspieramy naszych ukochanych wszędzie, od pola bitwy po salę konferencyjną — nawet nie wychodząc z domu.
# Że mamy potencjał natychmiastowego uzdrawiania.
# Że jest możliwe widzenie poprzez czas i przestrzeń, nawet bez otwierania oczu.

Część Trzecia, Przekazy Boskiej Matrycy:
Życie, miłości uzdrowienie w kwantowej świadomości, zgłębia bezpośrednio praktyczne aspekty tego, co oznacza życie w jednolitym polu energii, wraz z tym, jaki ma wpływ na wydarzenia naszego życia.
Z przykładami synchroniczności oraz zbiegów okoliczności, potężnymi aktami zamierzonego uzdrawiania i tym, co nasze najintymniejsze związki nam ukazują, ta część służy jako szablon do rozpoznania, co zbliżone doświadczenia mogą znaczyć w naszym życiu.

Przytaczając historie prawdziwych przypadków, dzielę się siłą, ironią i jasnością tego, jak pozornie niewiele znaczące wydarzenia w naszym życiu są w istocie „nami samymi”, ujawniając nasze najprawdziwsze i najgłębsze przeświadczenia.
Wśród przykładów opisujących ten związek przytaczam historię przypadku, w którym nasze zwierzęta pokazują nam swoim ciałem stan fizyczny, dotąd niezauważony i rozwijający się w naszym własnym ciele

Boska matryca jest rezultatem ponad 20 lat badań, podobnie jak mojej osobistej podróży ku zrozumieniu wielkiej tajemnicy, przechowywanej w naszych cennych, starożytnych tradycjach mistycznych.
Jeśli zawsze poszukiwałeś odpowiedzi na pytania:
„Czy jesteśmy rzeczywiście ze sobą połączeni, a jeśli tak, to jak głęboko sięga to połączenie?”
i „Jak wielką mamy w istocie moc, aby zmienić nasz świat?”, wówczas spodoba ci się ta książka.

Klucz nr 1: “Boska Matryca” jest zbiornikiem, który utrzymuje wszechświat, pomostem pomiędzy wszystkimi rzeczami i zwierciadłem, które nam pokazuje to, co stworzyliśmy.

Klucz nr 2: Wszystko w naszym świecie jest wzajemnie połączone.

Klucz nr 3: Aby wykorzystać siłę samego wszechświata, musimy widzieć siebie raczej jako jego część, aniżeli jako odseparowanych od niego.

Klucz nr 4: Co raz było złączone, pozostaje na zawsze połączone, niezależnie od tego, czy jest fizycznie związane czy też nie.

Klucz nr 5: Akt skupienia naszej świadomości jest aktem tworzenia. Świadomość stwarza!

Klucz nr 6: Mamy wszelką moc, jakiej potrzebujemy, aby stworzyć zmiany, które wybierzemy!

Klucz nr 7: Obiekt uwagi naszej świadomości staje się rzeczywistością w naszym świecie.

Klucz nr 8: Nie wystarczy po prostu powiedzieć, że wybieramy nową rzeczywistość!

Klucz nr 9: Uczucie jest językiem, który „przemawia” do “Boskiej Matrycy”. Czuj, jakby twój cel był już osiągnięty, a twoja modlitwa już wysłuchana.

Klucz nr 10: Nie każde uczucie zadziała. To, które ma moc tworzenia, musi być pozbawione ego oraz osądzania.

Klucz nr 11: Musimy stać się w naszym życiu tym, czego pragniemy doświadczyć w naszym świecie.

Klucz nr 12: Nie jesteśmy ograniczeni tymi prawami fizyki, jakie znamy dzisiaj.

Klucz nr 13: W holograficznym „czymś”, każda jego część odzwierciedla całość tego czegoś.

Klucz nr 14: Uniwersalnie połączony hologram świadomości obiecuje, że z chwilą, gdy tworzymy nasze dobre życzenia i modlitwy, są one już odebrane w miejscu przeznaczenia.

Klucz nr 15: Poprzez hologram świadomości, mała zmiana w naszym życiu zostaje odzwierciedlona wszędzie w naszym świecie.

Klucz nr 16: Minimalna liczba osób potrzebnych do wywołania zmiany w świadomości wynosi pierwiastek kwadratowy z 1% całej populacji.

Klucz nr 17: Boska Matryca służy jako zwierciadło związków, które tworzymy według swoich przekonań.

Klucz nr 18: Sedno naszych „negatywnych” doświadczeń można zredukować do jednego z trzech uniwersalnych lęków (lub ich kombinacji): lęku przed porzuceniem, niskim poczuciem własnej wartości albo brakiem ufności.

Klucz nr 19: Nasze prawdziwe przekonania są odzwierciedlane w naszych najintymniejszych związkach.

Klucz nr 20: Musimy stać się w naszym życiu dokładnie tym, czego chcemy doświadczyć w naszym świecie.

 Boska Matryca – Gregg Braden

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.