fbpx

Czy znasz czakry półtonowe i auryczne?

Naszą prawdziwą naturą i prawem od urodzenia jest miłość, zdrowie, dobrobyt i harmonia. Jeśli w Twoim życiu brakuje któregoś z powyższych jakości oznacza to, że Twoja energia witalności jest w dysharmonii.

Nasze ciało i aura są kanałami przepływu energii. Energii, która jest bezpośrednio połączona ze Wszystkim, Co Jest. Płynie w nas wyznaczonymi ścieżkami (kanałami), które nazywane są meridianami. System tych kanałów został po raz pierwszy opisany ponad 4000 lat temu w starożytnych Chinach, kiedy to odkryto, że meridiany rozprowadzają siłę życiową po całym ciele, a ich zablokowanie powoduje przestoje i spadek życiowej energii.

Zatem, kiedy energia życia nie napotyka na swojej drodze na żadne przeszkody, wówczas Twoje zdrowie, relacje, finanse, kariera, duchowość; rozwijają się z najlepszym dla Ciebie skutkiem. Osiągasz sukcesy na każdym polu i pniesz się coraz wyżej na swojej ścieżce rozwoju osobistego.

Jeśli jednak owa energia, przepływając przez kanały, jest hamowana przez potężne głazy, mocne tamy, a niekiedy wiry, to prowadzi do zastojów. W związku z tym, że kanały są ściśle powiązane z naszym układem nerwowym oraz naczyniowym, dysharmonia wywołuje burzę emocjonalną, a także choroby, kłótnie, poczucie osamotnienia i wyobcowania. Zostaje zachwiana równowaga w każdej z sfer życia, bo sieć kanałów rozchodzi się od ośrodków, centrów energetycznych (nazywanych czakrami) i narządów wewnętrznych, aż do powierzchni skóry, tworząc punkty przecięcia (akupunkturowe), a dalej wchodząc w aurę. Zaburzona energia odczuwalna jest w każdym punkcie przepływu oraz każdej dziedzinie życia.

Aby pozbyć się tych wszystkich blokad, które nie pozwalają płynąć energii życiowej, należy przyjrzeć się drodze, którą pokonuje rzeka witalności i skupić uwagę na każdym jej odcinku, aby wyłapać, w którym miejscu jest zator.
Jedną z doskonałych technik uzdrowienia owego przepływu energetycznego w naszym ciele jest oczyszczenie, zharmonizowanie i aktywacja czakr. Czakry to owe zablokowane odcinki na ścieżce rzeki życia.

Zapisz się na sesję energetyczną oczyszczającą najważniejsze centra energetyczne

Czakry to podstawowe elementy naszego systemu energetycznego, który odżywia, uzdrawia i harmonizuje nasze ciała. Takich centrów w ciele medycyna starożytna wyróżnia kilkaset, ale główne 7 czakr, osadzonych jest na linii kręgosłupa. Czakry są powiązane z najważniejszymi narządami w naszym ciele oraz osadzone blisko splotów nerwowych.

W skład głównego systemu czakr wchodzi:

  1. Czakra korzenia.
  2. Czakra sakralna.
  3. Czakra splotu słonecznego.
  4. Czakra serca.
  5. Czakra gardła.
  6. Czakra brwiowa.
  7. Czakra korony.

Każda z 7 czakr odpowiada za inne funkcje w organizmie oraz sfery życiowe.

W ostanim czasie Ziemia przechodzi totalną ewolucję, budzą się nieznane dotąd energie tworząc zupełnie inny wymiar wibracji. W związku z tymi zmianami swoją wyjątkową aktywność ujawniły kolejne centra energetyczne tzw. czakry półtonowe (podrzędne):

• Czakra podstawy* (base) – powiązana z karmą i zaległymi lekcjami do odrobienia
• Czakra centralna (hara) – jej aktywacja uskutecznia procesy uzdrawiania
• Czakra bezwarunkowej miłości (unconditional love) – otwarcie w sobie mocy mądrości serca
• Czakra główna (altar major) – wzmacnia zdolności intuicyjne, dostraja do pola zbiorowej nieświadomości
• Czakra trzeciego oka* (third eye) – odkrywanie prawdy serca.

O ile pierwsze siedem czakr wpływa na podstawowe dziedziny naszego życia, o tyle nowe pięć otwiera nas na bezpośrednie połączenie ze Źródłem i kreowanie marzeń z boskiego poziomu.

*czakra podstawy to nie to samo, co czakra korzenia, a czakra trzeciego oka to nie czakra brwiowa (która była do tej pory źle nazywana)


Czakry półtonowe oczami moich Mistrzów i Nauczycieli z Kronik Akaszy

Czakra Podstawy

Wszystko jest energią, wszystko płynie, wibruje, porusza się. Każde z centr energetycznych to osobny wir energii, którego siła wpływa na cały system energetyczny. Tak jak kropla wody w oceanie ma wpływ na potężny ocean, tak poszczególne czakry wpływają na przepływ energii w całym ciele. Czakry półtonowe stanowią odbicie energetyczne głównych 7 czar cielesnych.
Ponieważ ludzie zaczęli poszukiwać głębszych odpowiedzi dotyczących swojego duchowego pochodzenia, Wszechświat dał dostęp do tych odpowiedzi aktywując nowe czakry. Czakra podstawy to jednoczesne odbicie czakry korzenia i czakry sakralnej. O ile czakra korzenia skupia się na człowieku, na istocie z krwi i kości, i jej osadzeniu w ciele, a czakra sakralna na doświadczaniu cielesności poprzez seksualność oraz kreowanie, o tyle czakra podstawy skupia się na poziomie głębszej duchowości.

Czakra korzenia to budowanie fundamentów na ziemi poprzez zapuszczanie korzeni, to osadzenie się na ziemi, poczucie w pełni dostrojenia do bycia człowiekiem, uziemienie, fizyczny odcisk bycia ludzką istotą.

Czakra skalarna to doświadczanie z ludzkiego poziomy przyjemności, poprzez cielesność i kreacje, to wznoszenie swojego uziemienia do konkretnego celu tworzenia życia, wyznaczania relacji z innym, współtworzenia.

Z kolei czakra podstawy skupia się na korzeniach duchowego istnienia człowieka, sięga głębiej pod powłokę cielesności łącząc ludzkie ciało z jego duchową ścieżką pokoleniową.

Czakra podstawy to tworzenie więzi z rodem i zapuszczanie korzeni w byciu częścią pokolenia. To skupienie się na przynależności do większej grupy, wspólnie inkarnujących dusz, które stanowią rodzinę po linii krwi. 

 

Czakra Centralna (Hara)

Czakra hara jest oddechem duszy, który nadaje ciału życie. To oddech życia - zarówno w kontekście fizycznym jak i duchowym. To pierwsze westchnienie nowonarodzonego dziecka. Czakra hara jest odbiciem czakry sakralnej i splotu słonecznego, obie czakry pozostawiają w niej swój ślad.

Czakra sakralna powiązana z seksualnością i nadawaniem życia wprowadza w ruch energię powietrza.

Czakra splotu słonecznego pozwala czakrze półtonowej wznosić się ku życiu.

Jedna budzi jej energię, druga nadaje jej kierunek.

Czakra hara jest centrum istnienia. To moc powietrza. To moc oddechu. To energia witalności. Łączy życie fizyczne z oddechem duchowym. Człowiek bez powietrza nie przeżyje. Czakra hara jest centralnym skupiskiem istoty życia w połączeniu z duszą. Należy spojrzeć na tą czakrę z poziomu cielesnego i duchowego. Ona pozwala się wznosić, doświadczać duchowości, poprzez oddech życia. Jeśli centrum przepływu energii jest zablokowane człowiek się dusi, czuje przytłoczenie, nie potrafiąc znaleźć dla siebie ratunku ucieka, musi uciec z ciemności, do której prowadzi brak oddechu. To poczucie wewnętrznego zamknięcia na życie w pełni. Z kolei kiedy oddech jest za głęboki, w człowieku ujawnia się zbyt górnolotne podchodzenie do życia. Ucieczka w duchowość nie pozwala jasno określić statusu na ziemi - statusu człowieka ucieleśnionego. Gdy oddech jest za slaby człowiek nie czuje związku ze swoją duchowością, czuje się przytoczony materialnym światem. Czakra hara to oddech życia, który łączy to, co ziemskie z tym, co duchowe.

 

Czakra Bezwarunkowej Miłości

Czakra ta jest potężnym odciskiem iskry miłości, która stanowi łącznik pomiędzy człowiekiem, a jego boskością. To bezpośredni kontakt ze Źródłem. To płomień boskiego ognia, którego blask i siła potrafią wywołać tornado miłości. To bezpośrednie połączenie ze Wszystkim, Co Jest. To portal do świata miłości, bez dualizmu. Kiedy masz aktywną czakrę serca i jej odcisk bezwarunkowej miłości, potrafisz podejmować decyzje i wybory z poziomu głębokiego połączenia ze swoją duszą i jej zadaniami. To najbliższy i najgłębszy kontakt z prawdziwą twoją Istotą. To łącznik pomiędzy tym, co ziemskie i tym, co duchowe oraz tym, co boskie. Aktywacja tej czakry i jej pełna synchronizacja otwiera postrzeganie świata oczami duszy. To głębsza duchowość, pozwalająca na podróże  w czasie i przestrzeni z pełnym zabezpieczeniem i wsparciem boskim. To też manifestacje z poziomu serca, które realizują się łatwo, lekko i szybko. To dostrzeganie prawdy płynącej z głębi serca. To prawdziwa definicja miłości, bez jej upiększających znaczników, które narzucają ludzie. To jest istota istnienia tu i teraz i zawsze. 

 

Czakra Główna

Czakra Altar major to czakra, która skupia się na życiu w wierze. Wierze, która nie jest symbolem wiary religijnej, ale wiarą w słowo, fakty, wzorce, programy. To zachowanie autentyczności i prawdy w działaniu. To obecność w tym, co robisz, co wykonujesz. To nie poddawanie się wspólnej bezmyślnej świadomości. To działanie w zgodzie ze sobą, ze swoim prawdziwy Wyższym Ja. To otwartość na dostrzeganie prawy poprzez patrzenie ponad wzorcami, ponad narzuconymi programami, ponad kotwicami i korzeniami wzorców. To dostrzeganie prawdy, faktu, autentyczności. Altar major pozwala odłączyć iluzje działania bez zastanowienia. Pozwala otworzyć wewnętrzne oko na postrzeganie prawdy w działaniu. Ostrzega przed podejmowanie bezmyślnych, automatycznym decyzji. To też możliwość zatrzymania się i sprawdzenia, czy to, co w tej chwili robisz jest dla ciebie, czy też nie. Siła tej czakry pozwala wybierać dla swojego największego dobra, bez lęku i obaw oraz poczucia żalu i straty. Jej siła tkwi w połączeniu ze Źródłem Istnienia Prawdy Serca. Tu i teraz i zawsze. 

 

Czakra Trzeciego Oka

Czakra trzeciego oka to dostrzeganie prawdy płynącej z serca. Ściśle współpracuje z czakrą bezwarunkowej miłości. Czakra trzeciego oka to płomień miłości i wiedzy płynącej prosto ze Źródła od Stwórcy. To głębokie zrozumienia znaczenia istnienia ludzkiego, podróży człowieka na tym podole ziemskim i jego zadań. To otwarcie się na przepływ informacji prosto ze Źródła poprzez otwarte serce. To dostrzeganie ich sercem i duszą. To poszerzenie percepcji intuicji. To boska moc rozumienia głębszego znaczenia tego, co się pojawia. To spojrzenie na sytuacje i ludzi z poziomu głębokiej wiedzy i duszy.

Czakra brwiowa pozwala odkrywać to, co nieświadome, pozwala dostrzegać znaczenie sytuacji, podpowiada jak reagować na nie i podsuwa pomysły z poziomu boskości.
Czakra trzeciego oka filtruje te pomysły na poziomie serca: czy są droga, która dusza chce/ma podążać.

Czakra korony to przepływ wiedzy prosto ze Źródła.

Te trzy czakry wzajemnie się uzupełniają i pozwalają czerpać wiedzę z Boskiego Ognia Reiki, manifestować cele z poziomu boskości i duchowości. Tu i teraz i zawsze.

I na tym nie koniec!
April Pfender w swojej książce pt. Czakry. Kompletny przewodnik ujawnia aktywność kolejnych 5 centr energetycznych, które znajdują się w naszej aurze i znacząco wpływają na naszą duchowość oraz połączenie ze Źródłem.

Mówimy tutaj o:
🔹 Gwieździe ziemi - to nie tylko uziemienie, ale też dostęp do wszystkich przeszłych i równoległych żyć
🔹 Gwieździe duszy - zawiera informacje o odbitce twojej duszy, to centrum z którego sięga się po boską miłość i energię
🔹 Gwiezdnej bramie - to portal do twojego kosmicznego i galaktycznego dziedzictwa
🔹 Bramie wszechświata - to portal do zdobycia wszechwiedzy w tym wymiarze i wielu światach
🔹 Boskiej bramie - pomaga w ukończeniu duchowego wzniesienia.

Zatem mamy aż 10 nowych centr energetycznych, które poszerzają naszą percepcję postrzegania rzeczywistości oraz otwierają nas na głębsze doświadczenia duchowe.

Zapisz się na Inicjację Reiki 12 Czakr

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.