fbpx

Czym są Kroniki Akaszy?

 

Kroniki Akaszy to księga wszechwiedzy, mądrości oraz źródło bezwarunkowej miłości, w których zapisane są dzieje wszystkiego i wszystkich. To zbiór informacji tego, co się dzieje i co się kiedykolwiek wydarzyło w przestrzeni i czasie.

Łącząc się z Kronikami Akaszy uwalniamy się od ziemskiego dualizmu i doświadczamy nieustającej oraz bezwarunkowej miłość. To sfera jedności i głębokiego połączenia z samym centrum Źródła/Stwórcy/Wszechświata. To miejsce, gdzie przechodzimy od wiedzy, że jesteśmy połączeni z Wszechświatem, do odczucia tej prawdy w naszym wnętrzu.

Informacje zawarte w Kronikach Akaszy pozwalają uzdrowić każdy aspekt życia, uwolnić od ciążących wzorców i kodów z przeszłości (także z poprzednich wcieleń), zakończyć trudne lekcje (karmę) oraz oczyścić ciało fizyczne, emocjonalne, mentalne i duchowe. To bardzo głęboki proces wewnętrznej transformacji, podczas którego miłość dokonuje uzdrowienia.

Jak wygląda sesja odczytu z Kronik Akaszy?

Przysyłasz mi emaila z opisem problemu, z którym się borykasz oraz na jakie pytania chciałbyś uzyskać odpowiedzi od swoich Duchowych Mistrzów i Nauczycieli - Strażników Kronik Akaszy. Już w momencie, kiedy zabierasz się do pisania, rozpoczyna się proces zmiany. Następnie wypełniasz formularz zgody na odczyt z Twoich Kronik Akaszy i w pełni otwierasz się na uzdrawianie. Po otrzymaniu od ciebie emaila wykonuję odczyt. Dostajesz ode mnie plik mp3 z nagraniem procesu transformacji oraz wytycznymi od Twoich Przewodników Duchowych. 

Jakie pytania możesz zadać Mistrzom i Nauczycielom z Kronik Akaszy?

Możesz pytać absolutnie o wszystko, co jest związane z Tobą.

Na przykład:

  *   Co mam wiedzieć na temat mojej ścieżki rozwoju duchowego?

  *   Co mam wiedzieć na temat mojej ścieżki rozwoju zawodowego?

  *   Co mam wiedzieć na temat mojej relacji z kimś mi bliskim (konkretną osobą)?

  *   Dlaczego mam wrażenie, że ,,nie mogę ruszyć z miejsca”?

  *   Co Przewodnicy mogą mi powiedzieć na temat mojego problemu….?

  *   Jakie mam obciążenia w polu energetycznym? (zostaną one oczyszczone podczas odczytu)

  *   Co mam wiedzieć na temat mojej relacji z pieniędzmi?

  *   Dlaczego w dalszym ciągu cierpię z powodu…?

Zapraszam na odczyt z Kronik Akaszy

Czytanie Kroniki Akaszy jest narzędziem do rozwoju świadomości. Pomaga w dokonywaniu lepszych wyborów w zgodzie z celem twojej duszy. Nic jednak nie jest zapisane w kamieniu, co oznacza, że twoja przyszłość determinowana jest przez wybory, jakich dokonujesz teraz. Ponadto istnieje wolna wola, która pozwala ci tych wyborów dokonywać.

Czytanie dla danej osoby odbywa się tylko i wyłącznie za pozwoleniem na wejście w jej obszar Kroniki Akaszy. Poprzez zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi, następuje wibracyjny, uzdrawiający kontakt z wymiarem duchowym.

Połączenie z polem przenosi twoją moc z przyszłości do teraz, gdzie ona rzeczywiście istnieje. Tym samym bierzesz swoją odpowiedzialność za moc, aby współkreować wynik zamiast oczekiwać, że zrobi to za ciebie siła z zewnątrz. Jest to zatem nauka o braniu odpowiedzialności za kreowanie twojej własnej rzeczywistości. Wszelkie przewidywania opierają się natomiast na wibracji sytuacji, w jakiej znajdujesz się teraz, co daje ci możliwość zmiany.

Korzystając z mocy Kronik Akaszy możemy:

• oczyścić i uzdrowić linie rodowe naszych przodków z niekorzystnych wzorców z poprzednich wcieleń, kontraktów karmicznych,

• zmienić negatywne wzorce na poziomie DNA,

• uwolnić się od ciążących haków energetycznych,

• odciąć niepomyślne powiązania w odniesieniu do ludzi, miejsc, zdarzeń,

• przeciąć i zakończyć wszelkie klątwy, złorzeczenia i przysięgi.

• zintegrować talenty i pozytywne doświadczenia z poprzednich wcieleń. 

Zapraszam na oczyszczanie linii rodowych przodków

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.