fbpx

Na czym polega Theta Healing?

Theta Healing© to potężny system do stosowania w samodzielnym rozwoju, dostarczający wiedzy i narzędzi do zastosowania we wszystkich dziedzinach życia. Dla osób, które są gotowe i zdecydowane, aby się rozwijać i tworzyć pozytywne zmiany w swoim życiu i życiu innych osób. 

 Certified-ThetaHealer-2
Theta Healing działa na wszystkich poziomach życia, w tym na poziomie: fizycznym, emocjonalnym, umysłowym i duchowym, usuwając bloki i przeszkody, które uniemożliwiają osiągnięcie pełnego potencjału w życiu.
Pracując z Theta Healing, wykorzystujesz naturalną moc swoich fal mózgowych. Będąc w stanie Theta, docierasz do podświadomości, gdzie są przechowywane ograniczające przekonania i uczucia, które blokują realizację marzeń i celów. Kiedy już uda Ci się skontaktować z podświadomością, jesteś w stanie, korzystając z metody Theta Healing, zmienić ograniczające Cię przekonania i uczucia i zastąpić je pozytywnymi.
Osoba otrzymująca Theta Healing doświadcza głębokich pozytywnych zmian, ponieważ Theta Healing uwalnia głęboko zakorzenione lęki, negatywne przekonania i uczucia, ukryte w podświadomości, a w ich miejsce wprowadza pozytywne, wspomagające.
Dzięki technikom Theta Healing mamy możliwość dotrzeć głęboko do naszej Podświadomości i zaprogramować ją na nowo poprzez umysł Świadomy.
Nasza Podświadomość jest jak dysk komputerowy który zapisuje wszystko co wydarzyło się w naszym życiu, tym samym tworząc programy, wierzenia i schematy, które mogą nam później nie służyć.
Stan theta redukuje stres, rozbudza wyobraźnię. Uaktywnia uśpione w nas zmysły parapsychiczne: jasnowidzenie, jasnosłyszenie i jasnoczucie. Dostrajamy się do innych wymiarów, do widzenia energii. Dzięki Viannie Stibal nauka tej techniki jest bardzo prosta.

Nasz mózg emituje pięć różnych częstotliwości fal:

 • Gamma– uczenie się i przetwarzanie informacji
 • Beta– całkowite rozbudzenie
 • Alfa– mózg obudzony, a ciało uśpione
 • Theta– na pograniczu płytkiego snu
 • Delta– to faza głębokiego snu 

 

Stan Beta
Kiedy myślimy, mówimy i komunikujemy się, nasz umysł pozostaje w stanie Beta. Również i w tej chwili twój umysł pozostaje w stanie Beta. Fale Beta operują w częstotliwości 14-28 Hz. Pozostając w stanie Beta, jesteśmy aktywni i czujni. 
Stan Alfa

Stan Alfa stanowi połączenie między stanem Beta i Theta. Pozostając w stanie Alfa fale mózgowe operują na częstotliwości 7-14 Hz. Częstotliwość fal Alfa przypomina zrelaksowany, medytacyjny stan umysłu. Fale Alfa używane są, kiedy śnimy na jawie lub fantazjujemy i oznaczają świadomość zrelaksowaną, oderwaną od rzeczywistości. Osoby, które mają problemy z tą częstotliwością, mają problemy z pamięcią. Dla przykładu, jeśli jesteś świadomy, że dany sen lub medytacja była bardzo ważna, ale nie możesz przypomnieć sobie szczegółów, oznacza to, że nie wygenerowałeś wystarczającej częstotliwości, aby osiągnąć stan Alfa. Nie znalazłeś stanu łączącego podświadomość ze świadomym umysłem. Aby w pełni zrozumieć, czym jest stan Alfa, zamknij oczy i wyobraź sobie zachód słońca. Zobacz oczyma umysłu słońce zachodzące nad oceanem i mewy latające nisko nad wybrzeżem. W ten sposób rozpoczyna się wprowadzanie umysłu w stan Alfa. Testując uzdrowicieli korzystających z energii Reiki elektroencefalografem, zaobserwowaliśmy, że korzystając oni właśnie z fal mózgowych Alfa. Osoby praktykujące Reiki sprowadzają „Źródło” do środka własnego ciała. Energia ta zostaje następnie użyta za pomocą rąk do uzdrowienia danej osoby. Elektroencefalograf wykazał, że w momencie wprowadzenia energii Źródła do ciała i dłoni, które mają uleczyć, umysł uzdrowiciela znajduje się w stanie Alfa. Przebywanie w stanie Alfa pomaga w uśmierzaniu bólu i jest niezwykle pomocne w uzdrawianiu.

 

Stan Theta

Stan Theta to stan głębokiej relaksacji. W stanie tym znajdujemy się podczas hipnozy i snu. Fale mózgowe w paśmie Theta zwalniają do częstotliwości 4-7 Hz. Mędrcy godzinami medytują, aby osiągnąć ten stan, w którym to mogą uzyskać absolutny spokój. Fale mózgowe Theta mogą zostać odczytane jako nasza podświadomość; stoją one na straży tej części naszego umysłu, która położona jest pomiędzy świadomością i podświadomością. W nich znajdują się wspomnienia i doznania. Od nich też zależy nasze nastawienie, schematy poglądów i zachowanie. Są zawsze kreatywne, dają inspirację oraz odczucie podobne do przeżycia duchowego. Wierzymy, że stan ten umożliwia nam działanie na poziomie podświadomości. Jest to pierwszy poziom fazy snu. To ten stan osiągamy, kiedy stajemy na szczycie góry dając się całkowicie pochłonąć otoczeniu. W tym momencie doświadczamy „wiedzy”. że Bóg jest prawdziwy, po prostu wiemy, że Bóg jest. Wchodząc w stan Theta i wzywając Stwórcę łączymy się ze Stwórcą Wszystkiego Co jest i możemy natychmiast uleczyć daną osobę.

 

W metodzie Theta Healing©, kiedy wyobrażamy sobie, że wznosimy się przez czakrę korony* na naszej głowie, elektroencefalogram zapisze, że nasz mózg wciąż pracuje w stanie Alfa. Jednak jeśli nasza świadomość zostanie wysłana przez czakrę korony z nastawieniem, że ma wznieść się i szukać Boga, elektroencefalograf odnotuje, że umysł automatycznie przestawia się na czysty stan Theta.
Co mieli na myśli starożytni mówiąc „Wnieś się i szukaj Boga.”?
Jeśli wyobrazisz sobie, że podnosisz świadomość ponad swoją głowę przez czakrę koronną, a następnie wznosisz się i szukasz Boga, twoje fale mózgowe natychmiast przestawiają się w stan Theta.

Stan Delta
Stan Delta możemy osiągnąć podczas fazy głębokiego snu. Fale mózgowe w paśmie Delta zwalniają do częstotliwości 0-4 Hz. Stan ten wykorzystujemy też, jeśli słysząc sygnał telefonu, intuicyjnie „wiemy” kto dzwoni.   

Stan Gamma
Fale Gamma to stan używany w procesie uczenia się i przetwarzania informacji. Fale te stymulują wytworzenie w organizmie beta- endorfin. Ich pojawienie się oznacza wysoką aktywność mentalną, w tym percepcji i świadomości. Przebywając w tym stanie nasze fale mózgowe operują na częstotliwości między 40 a 5.000 Hz. Fale Gamma zanikają, jeśli dana osoba znajduje się pod wpływem środków anestezjologicznych. Być może biorą one udział w łączeniu wielu impulsów sensorycznych w jeden odbierany przez nas przedmiot. Badania neuronów w korze wzrokowej wykazały, że zsynchronizowane fale Gamma łączą części kory, które zareagowały na ten sam przedmiot, nie na różne przedmioty, co zakłada, że fale Gamma łączą się we wspólnym rytmie. Na przykład kolor, kształt, ruch i położenie obiektu przekształcane są przez korę wzrokową w zupełnie inny sposób, a przecież przedmioty te odbieramy jako jedną całość, co oznacza, że wszystkie te informacje są na nowo łączone w jedno. Znane jest to jako zagadka łączenia(która może być przyczyną akumulacji swobodnych wspomnień w stanie podświadomości), a wydaje się, ze jej rozwiązanie leży w rytmie fal Gamma. Proces ten jest tak wydajny, że zazwyczaj nie zdajemy sobie z niego nawet sprawy.

Wszystkie one są znane naszemu mózgowi i potrzebne abyśmy mogli prawidłowo funkcjonować.
To co robimy, mówimy jest kontrolowane  poprzez te częstotliwości fal naszego mózgu.

Stan Theta przez fizyków kwantowych nazywany jest stanem geniuszu, bo w nim następuje automatycznie synchronizacja półkul mózgowych i wzrasta nasz iloraz inteligencji. Stan ten redukuje stres, pobudza wyobraźnię, rozwija naszą intucicję oraz zmysły parapsychiczne. 
 
W 1925 roku fizycy kwantowi odkryli, że otaczający nas świat, to wibrująca energia. Im wyższa jej częstotliwość, tym więcej dobra, miłości i obfitości pojawia się w naszym życiu. 
Metoda Theta Healing© pozwala na wprowadzanie mózgu w stan theta przy pełnej świadomości. Daje to ogromne możliwości:
 1. W tym stanie posiadamy rozszerzone zdolności kojarzenia i postrzegania.
 2. Synchronizacja półkul mózgowych następuje wtedy automatycznie.
 3. Mamy dostęp do przekonań i wzorców zakodowanych w podświadomości.
 4. Ma miejsce połączenie z najwyższą Energią Twórcza. 

 

logoTH

 

Dzięki pracy w Theta możemy dotrzeć do tych wierzeń i zmienić je, co automatycznie wpływa na nasze życie, w każdej jego dziedzinie.
Dziedziny życia, które można uzdrowić dzięki metodzie Theta Healing©:
 • związki i sprawy uczuciowe,
 • finanse i karierę,
 • zdrowie fizyczne, emocjonalne i karierę,
 • rozwój duchowy i osobisty.

W 1925 roku fizycy kwantowi odkryli, że otaczający nas świat, to wibrująca energia. Im wyższa jej częstotliwość, tym więcej dobra, miłości i obfitości pojawia się w naszym życiu. 

Metoda Theta Healing pozwala na wprowadzanie mózgu w stan theta przy pełnej świadomości. Daje to ogromne możliwości:
 1. W tym stanie posiadamy rozszerzone zdolności kojarzenia i postrzegania.
 2. Synchronizacja półkul mózgowych następuje wtedy automatycznie.
 3. Mamy dostęp do przekonań i wzorców zakodowanych w podświadomości.
 4. Ma miejsce połączenie z najwyższą Energią Twórcza. 
Uzdrawianie polega na połączeniu działania uzdrawiającej mocy Stwórcy Wszystkiego Co Jest z obserwacją aktu uzdrawiania przez thetahealera.
Fale mózgowe theta w połączeniu z metodą Theta Healing umożliwiają nam połączenie się ze Stwórcą, a co za tym idzie zmianę na każdym poziomie naszego istnienia.

Podczas typowej sesji metodą Theta Healing, terapeuta dostraja się do zagadnienia, które ma być przedmiotem pracy w celu rozwiązania problemów, których doświadczasz. Przy zastosowaniu metody obniżającej częstotliwości fal mózgowych do częstotliwości typu Theta (to jak „świadoma hipnoza”), nawiązuje kontakt z Twoją pod- i nad- świadomością. Następnie uwalnia z podświadomości negatywne wzorce (oczywiście, jeśli ma na to Twoją zgodę) i zastępuje je nowymi – pozytywnymi i wzmacniającymi. 

Podczas sesji przeprowadza się m.in. 
 • oczyszczanie z haków energetycznych i ataków psychicznych;
 • uzdrawia się pękniętą/złamaną duszę;
 • odzyskuje się fragmenty duszy;
 • uwalnia się od wolnych wspomnień;
 • odprowadza się zagubione i zbłąkane dusze;
 • kończy się zobowiązania, przysięgi;
 • stosuje się rozwody energetyczne;
 • wyciąga schematy/przekonania, które blokują uzdrowienie;
 • wprowadza się uczucia/odczucia, których często klient nie zna, a bez nich uzdrowienie, jak i manifestacja czegokolwiek, może być niemożliwa;
 • można połączyć się z Wyższym Ja, Aniołem/Przewodnikiem, przodkami.
Zmiany następują bardzo szybko, często natychmiastowo, w tym samym lub kolejnym dniu.
Najważniejsze jest nastawienie – intencja i gotowość do pozytywnych zmian. 
Ważne jest, aby mieć jasność, z czym chce się pracować w trakcie sesji.
A jeśli dodatkowo klient wie, jak dany problem Jemu służy i czego Go uczy ta sytuacja, może znacznie przyspieszyć tempo osiągania pozytywnych zmian podczas sesji.


 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.