fbpx

Nauka jak zostać bogatym – Wallace Wattles

Musisz pragnąć prawdziwego życia, nie jedynie czystej przyjemności wynikającej z zaspokojenia swoich zmysłów. Życie jest spełnieniem działania a jednostka żyje naprawdę, jeśli spełnia każde działanie: czy to fizyczne, czy mentalne, czy duchowe bez zbędnego nadmiaru w którymkolwiek z nich.
Nie chcesz bogactwa po to, by żyć w przepychu, by zaspokajać swoje cielesne żądze. To nie jest życie. Ale spełnienie działania każdej funkcji fizycznej jest częścią życia i każdy, kto zaprzecza potrzebom ciała, nie będzie mógł prowadzić normalnego i pełnego zdrowej ekspresji życia.
Nie chcesz bogactwa wyłącznie po to, by delektować się swoim intelektem, zdobywać wiedzę, zaspokajać swoje ambicje, przyćmić innych, być sławnym. To wszystko jest jak najbardziej słuszną częścią życia, ale człowiek, który żyje wyłącznie dla przyjemności umysłowych ma w sobie tylko część życia i nigdy nie zaspokoi swoich pragnień.
Nie chcesz bogactwa wyłącznie po to, by służyć innym, by zatracić siebie poświęcając się ratowaniu ludzkości, by doświadczać przyjemności z filantropii i składania siebie w ofierze. Uciechy duszy są bowiem częścią życia, wcale nie lepszą, czy bardziej nobliwą, od innych.

Chcesz być bogaty by jeść, pić i bawić się gdy przychodzi na to czas, by móc otoczyć się pięknymi rzeczami, zwiedzać odległe lądy, żywić swój umysł i rozwijać intelekt. Po to, by móc kochać innych ludzi i robić dobre rzeczy dla innych, i odgrywać pozytywną rolę pomagając światu odkryć prawdę.” Wallace Wattles

Pierwsze wydanie tej książki pojawiło się w 1910 roku.
Od tego czasu stała się inspiracją i odmieniła życie setek, jeśli nie tysięcy ludzi.
To najlepsza lektura dla osób, które chcą osiągnąć niezależność finansową, zrealizować swoje marzenia i żyć pełnią życia.


Wallace D. Wattles skutecznie udowadnia, że bogactwo jest osiągalne i dostępne dla każdego.
Rzeczywistość to płynna materia, w której odciskamy nasze myśli.
Gdy nauczysz się, jak skutecznie tworzyć myśli o bogactwie, to sprawisz, że marzenia zaczną się materializować.
Poznaj i zacznij stosować podstawowe zasady, dzięki którym każdy może stać się bogaty.
Odkryj jedną z największych tajemnic świata — naukę o tym, jak zostać bogatym.

“ISTNIEJE SUBSTANCJA MYŚLĄCA, Z KTÓREJ WSZYSTKO JEST ZROBIONE i która, w swej pierwotnej postaci przenika, penetruje i wypełnia wolne przestrzenie we Wszechświecie.
Myśl odciśnięta w tej substancji stwarza to, co jest przedmiotem tej myśli.
Człowiek moż e formować rzeczy w swoich myślach, a przez odciśniecie swych myśli w bezkształtnej substancji pierwotnej, mo że spowodować powstanie rzeczy, o której myśli.
Aby to się stało, człowiek musi uwolnić swój umysł od skłonności do współzawodnictwa – potrzebuje bowiem twórczego umysłu.
W przeciwnym razie nie znajdzie harmonii z bezkształtna inteligencja.
Stan pełnej harmonii z nieuformowaną substancją moż na osiągnąć ż ywą i szczera wdzięcznością za dobrodziejstwa, które za jej sprawa otrzymujemy.
Wdzięczność jednoczy umysł człowieka z inteligencją substancji, tak by mogły do niej docierać jego myśli.
Człowiek moż e pozostawać na twórczej płaszczyźnie tylko poprzez zjednoczenie z bezkształtną inteligencja, a ów stan jest moż liwy dzięki głębokiemu i trwałemu uczuciu wdzięczności.
Człowiek musi stworzyć w swym umyśle ścisłe określony i wyraźny obraz rzeczy, którą chce posiadać, którą chce robić albo którą chce się stać.
Musi zatrzymać ową wizję w swoich myślach, cały czas będąc wdzięcznym najwyż szej sile, ż e jego pragnienia się spełniają.
Ten, kto chce się wzbogacić musi spędzać swój wolny czas na kontemplacji owej wizji, najszczerzej dziękując za to, że zmienia się ona dla niego w rzeczywistość.
Nie da się przecenić znaczenia częstej kontemplacji wizji, niezachwianej wiary i szczerej wdzięczności.
Ten właśnie proces powoduje przekazanie impulsu nieuformowanej substancji i uaktywnienie sił twórczych.
Twórcza energia działa poprzez istniejące kanały naturalnego wzrostu oraz przemysłowego i społecznego porządku. Wszystko, co składa się na zawarty w umyśle człowieka obraz będzie mu dane, o ile postępuje zgodnie z powyż szymi instrukcjami, a jego wiara jest niezachwiana.
To, czego pragnie, dotrze do niego poprzez odpowiednie kanały dostępne w handlu i przemyśle.
Aby przejąć to, co jest dla niego przeznaczone człowiek musi zrobić coś więcej, niż wykonywanie swej obecnej pracy. Musi pamiętać o swoim zamiarze, jakim jest osiągniecie bogactwa.
Osiągnie to poprzez realizacje zawartej w umyśle wizji.
A wiec musi te codziennie robić wszystko, co da się tego dnia wykonać, starając się, by wszystkie jego posunięcia były udane.
Musi dawać ka żdemu więcej wartości użytkowej, niż sam otrzymuje gotówki, tak, ż e aby transakcja powodowała rozwój życia.
Musi pielęgnować ową stymulującą rozwój myśl, tak by móc przekazać wraż enie zysku każ demu z kim się kontaktuje. Męż czyźni i kobiety stosujące w praktyce powy ższe zalecenia na pewno osiągną bogactwo, a zdobyty przez nich majątek będzie wprost proporcjonalny do precyzyjności ich wizji, niewzruszoności zamiaru, siły wiary i głębi wdzięczności.” – NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM (data publikacji : 1910) Wallace Wattles