fbpx

Poszerzaj swoją świadomość

Aby rozwiązać problem, musisz na niego spojrzeć z różnych stron.
Jak stwierdził kiedyś Albert Einstein “Żadnego problemu nie da się rozwiązać na tym poziomie świadomości, który go stworzył.” Aby więc znaleźć wyjście z trudnej sytuacji, musisz się wobec niej zdystansować i dokładnie jej przyjrzeć.

Uważność daje nam do dyspozycji jedno z najpotężniejszych narzędzi pomagających w rozwiązywaniu problemów: poszerzoną świadomość.
Kiedy poszerzasz swoją świadomość, jesteś w stanie zrobić krok w tył i spojrzeć na całą sytuację bez uprzedzeń.

Weźmy na przykład osobę, która jest przekonana, że ludzie na ogół są niemili.
Gdy uda jej się nabrać dystansu i uświadomić sobie, że spotyka na swojej drodze zarówno osoby życzliwe, jak i nieżyczliwe, być może nie przyjmie postawy defensywnej. Zacznie wtedy wywoływać w napotkanych osobach bardziej przyjazne reakcje, przez co przestanie tak bardzo wierzyć w słuszność swojego nastawienia.

Tego rodzaju poszerzoną świadomość określa się mianem “trybu obserwacji”.
Inne nazwy to: świadoma uwaga, spokojna uwaga, metapoznawanie i świadomość sytuacyjna.

To właśnie umiejętność używania trybu bezstronnej obserwacji i zastanawiania się nad różnymi rzeczami odróżnia nas od robotów i zwierząt.
W przeciwieństwie do nich, możemy bowiem spojrzeć na swoje myśli i działania, wykroczyć ponad kierujące nami w danym momencie programy i zmienić nasze zachowanie.
Nie zlewasz się wtedy ze swoimi doświadczeniami, dzięki czemu jesteś w stanie kontrolować swoje przeznaczenie i kreować rzeczywistość.

Wszystkich wielkich myślicieli łączyła jedna rzecz: każdy z nich wykroczył poza swoje myśli i obserwował je z dystansu.
Jest to najskuteczniejsza metoda radzenia sobie z trudnościami.
To właśnie o to chodziło wielkim mistykom i przywódcom duchowym, kiedy mówili ludziom, by się przebudzili i zobaczyli swoją wyższą jaźń.

Uważne obserwowanie daje Tobie wolność decydowania, czyli możliwość wyboru.
Kiedy nabierasz dystansu i podchodzisz do problemu z poszerzoną świadomością, możesz się czegoś o nim dowiedzieć i znaleźć rozwiązanie.
Przestaje się on wtedy znajdować poza zasięgiem Twojego wzroku i poza Twoją kontrolą.

Z miłością,
Grażyna A. Adamska

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.