fbpx
?>

Świadomość kontra Podświadomość

Świadomość wydaje rozkazy, podświadomość przyjmuje je do realizacji.
Świadomość aranżuje zmiany, podświadomość zaczyna wcielać je w życie.
Świadomość ostatecznie decyduje, ocenia i interpretuje, a procesy, które zachodzą, to już działania podświadomości.

Nasz umysł działa jak małe przedsiębiorstwo, gdzie świadomość pełni rolę kierownika, który zawsze ma ostatnie zdanie podejmując decyzję. Tymczasem podświadomość to pracownicy i ich zasoby wiedzy, które są dostarczanie na bieżąco kierownikowi.

Świadomość jest identyfikowana z naszą tożsamością, osobowością czy charakterem, czyli zbiorem cech nabytych i wyuczonych przez nasz kontakt ze światem zewnętrznym.

Podświadomość to skarbnica wszystkich zbieranych, podczas naszego istnienia, doświadczeń. To nieograniczony i wielowymiarowy zbiór informacji i danych o świecie, przetworzonych wspomnień, obrazów, emocji i myśli.

Świadomość klasyfikuje informacje, ocenia je, przetwarza i wyciąga z nich wnioski.

Podświadomość tylko i wyłącznie je przechowuje, zapamiętuje i odtwarza.

Współpraca pomiędzy umysłem świadomym i podświadomym działa bez zarzutu. Wszystko współgra ze sobą idealnie. Świadomość wydaje rozkazy, podświadomość wprowadza je w życie. Dzieje się to bez przerwy, na bieżąco.
A jednak nie zawsze wszystko idzie zgodnie z naszymi celami.
Dlaczego?

Najważniejsze w funkcjonowaniu umysłu świadomego jest to, że podejmuje on decyzje na podstawie dostarczonych przez podświadomość informacji. Ta z kolei ma tę właściwość, że zgromadzone informacje łączy w zbiory. I nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie to, że podświadomość jest neutralna. Każdą nową informację łączy z jej pierwowzorem, poprzez wyłapywanie podobieństw. To wszystko, co dostrzega i zapamiętuje, podczas nieustannego przetwarzania tysiąca informacji, łączy ze sobą. Dalej informacje te są na bieżąco uzupełniane i wpływają na siebie – tak właśnie tworzą się przekonania.

Neutralność podświadomości powoduje, że nie rozdziela ona przekonań na pozytywne i negatywne, nie ocenia czy coś jest dobre czy złe. Dostarcza świadomości zbiory zgromadzonych informacji, które najbardziej pasują do wyłapanych przez nią impulsów.

Impulsy podświadomości poruszają się 800 razy szybciej niż impulsy świadome.

Mózg podświadomy przetwarza 400 miliardów bitów informacji na sekundę, w czasie, gdy mózg świadomy tylko 2 tysiące bitów.

Myślenie świadome to 17% całej masy mózgu, które kontroluje 2 – 4% rzeczywistości, podczas gdy pozostałe 83% kontroluje aż 96-98%.

Świadomość dysponuje tak niewielkim procentem, a jednak to jej powierzamy swoje priorytetowe cele życiowe. Tymczasem podświadomość działa bardzo aktywnie poza zasięgiem umysłu świadomego. Ona nie ocenia tego, co myślimy i w co chcemy wierzyć. Ona zapisuje i przechowuje informacje, a zbiory powstałych przekonań są bazą dla naszych motywów działania i poglądów.

Przez to, że podświadomość jest cały czas aktywna, wzmacnia wzorzec energetyczny związany z tym, co gromadzi i przechowuje. A im więcej negatywnych doświadczeń, wspomnień, emocji, tym powstaje „bogatszy“ bagaż energetycznych obciążeń.

Na szczęście są narzędzia do tego, aby odpowiednio wpływać na podświadomość i zmieniać swoją bazę przekonań. Każda z metod kwantowych jest do tego genialnie opracowana i przygotowana.

Gdy uporządkujemy nasz podświadomy umysł, zacznie on w pełni funkcjonować dla naszego dobra i zgodnie z naszą wolą współpracować z umysłem świadomym.

autor: Grażyna A. Adamska
artykuł ukazał się w e-czasopiśmie Medium

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.