fbpx

Zasada 8 – Mów TAK sobie!

Pozwól sobie na mówienie “TAK”, nawet jeśli to oznacza powiedzenie “NIE” innym.
Gdy robisz coś wbrew sobie obniżasz poczucie własnej wartości.
Zastanów się, czy są sytuacje w Twoim życiu, kiedy rezygnujesz z siebie i przekładasz zdanie innych ponad swoje?
Dlaczego tak się dzieje?
Co powoduje, że właśnie w ten sposób postępujesz?
I najważniejsze: 
Czy to jest warte tego, abyś rezygnował z siebie?
Teraz przyjrzyj się wszystkim sytuacjom, kiedy przekładałeś zdanie innych nad swoje i zastanów się, czy może się to powtórzyć w przyszłości?
Jeśli tak, to przygotuj się na to, w taki sposób, abyś mógł podjąć działanie w pełni spójne z Tobą.
Naucz się asertywności!

Oto 10 praw asertywnego człowieka

Słowo “asertywność” w psychologii oznacza umiejętność wyrażania swoich myśli, uczuć i poglądów z zachowaniem własnych granic i przy poszanowaniu granic innych ludzi.
Jan Ferguson, autorka książki „Asertywność doskonała”, sformułowała kartę
10 praw człowieka, zgodnie z którą każdy z nas ma prawo:

  • prosić o to, czego chce – co nie oznacza, że musi to dostać;
  • wyrażać swoje zdanie, uczucia i emocje – asertywnie, czyli adekwatnie do sytuacji;
  • nie być dyskryminowanym;
  • samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;
  • decydować, czy chce się angażować w cudze problemy – nie musi stale poświęcać się dla innych;
  • popełniać błędy i uczyć się na nich bez poczucia winy;
  • dostawać to, za co płaci – gdy coś kupuje czy korzysta z usług;
  • zmieniać swoje decyzje – rozwijamy się i nie musimy zawsze mieć tego samego zdania;
  • do prywatności;
  • odnieść sukces – nie należy pomniejszać swoich osiągnięć, tylko cieszyć się nimi.

Z miłością,
Grażyna A. Adamska

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.